top of page

אנחנו חיים כדי לבוא לידי ביטוי המלך שלנו מה אתה מגלה?

sound-4635710_1280.jpg

מכריז על ישוע. להיות וליצור כלי תהילה. לחיות באמונה ולאפשר לו לשנות כל היבט בחיינו. להפגין את מלכנו בפני כל מי שאנחנו פוגשים כשאנחנו מחכים לחזרתו.

bottom of page