top of page

מוקד תפילה יומי, כריכה רכה
כתבי קודש לתפילה במערך עם אלוהים

לעתים קרובות מדי, התפילה נצרכת ברצון שלנו, בבעיות שלנו ובתוצאות הרצויות שלנו. אמנם טוב להביא את בקשותינו לאדון, אולם מה שאלוהים רוצה הוא שמוחנו יתחדש באמת, כך שכאשר אנו מתפללים, אנו מתפללים על פי רצונו. אלוהים גילה את רצונו באמצעות דברו.
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>
ספר זה נותן כתבי קודש לתפילה על פי רצון אלוהים בנושאים החשובים לליבו. לכל יום בשבוע נושא מיקוד מסוים. השימוש בספר זה כמדריך לתפילותיך יגביר את גילויך, ידיעתך והבנתך את מטרות האל. תפילותיך יהוו השראה ונדלקות על ידי רוח הקודש, רוח האמת, אשר שמחה להתפלל על פי רצון האל.

התמקדות בתפילה יומית

מק"ט: PB-DPF
12.00$מחיר

    Related Products