היו עושי המילה ולא שומעים בלבד ...
ג'יימס 1:22
person-1030053_1920.jpg

לתרום

  אם אלוהים יעורר את ליבך לתרום לעבודה שאנו מבצעים, אנו מקדמים בברכה שתשתתף בשירותנו למען ממלכת האל באמצעות תמיכתך הכספית של Manifest International, LLC. אנו יודעים שאלוהים יברך אותך בשפע על שברך את עבודתנו למען ממלכתו!

1968-30 percent crop.jpg

לתרום

  אם אלוהים יעורר את ליבך לתרום לעבודה שאנו מבצעים, אנו מקדמים בברכה שתשתתף בשירותנו למען ממלכת האל באמצעות תמיכתך הכספית של Manifest International, LLC. אנו יודעים שאלוהים יברך אותך בשפע על שברך את עבודתנו למען ממלכתו!

גישתנו

We go entirely by faith at the prompting of God, wherever He sends us, sometimes with no funds or prior relationships.

Jesus has never failed us. All glory to Him!

Photo collage does not include photos from sensitive nations.